Will be UPDATE!!! Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

LV EN RU

Kopējais ārējais parāds Valsts parāds Ārējais valsts parāds Valsts iekšējais parāds
Iekšzemes kopprodukts Preču un pakalpojumu eksports Preču un pakalpojumu imports Maksājuma bilancē tekošais konts
Inflācija Bezdarbs Refinansēšanas likme EURIBOR 1 gads
0.3 % 9.1 % 0.05 % -0.017 %
Banku aktīvi Izsniegti Kredīti Saņemtie noguldījumi Kapitāls un rezerves
Latvijas ĀTI ārvalstīs Latvijas Banka zelta un valūtas rezervju apjoms Ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) pamatkapitālā Valsts pensiju fondi
Pamatbudžeta ienākumi Pamatbudžeta izdevumi Speciālā budžeta ieņēmumi Speciālā budžeta izdevumi
Pievienotās vērtības nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Uzņēmumu ienākuma nodoklis Akcīzes nodoklis