Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Ārējais valsts parāds

Saistības, ko Latvijas valsts uzņemas attiecībā pret ārvalstu aizdevējiem. Uz dotu brīdi, Latvijas valsts ir parādā – Eiropas komisijai, Starptautiskajam Valūtas Fondam, Pasaules Bankai, Eiropas Investīciju Bankai. Emitētas arī Eiro-obligācijas.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa

ātrais.lv