Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Banku aktīvi

Latvijas komercbanku aktīvu summa. Banku aktīvi ir kredīti, valsts vērtspapīri, sertifikāti, vekseļi, akcijas un tamlīdzīgi.

Datu avots : Komercbanku asociācijas mājas lapa