Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Bezdarbs

rādītājs, kas parāda tautsaimniecībā neizmantoto un jau īstermiņa pieejamo cilvēkresursu īpatsvaru ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem attiecīgajā laika periodā. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Centrālas statistikas biroja mājas lapa

smscredit.lv