Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Preču un pakalpojumu Eksports

Vienā vai vairākās valstīs saražoto preču pārdošana citās valstīs. Tas pats attiecas arī uz pakalpojumiem. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Latvijas Bankas mājas lapa