Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IIN ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības; nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem; nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma; patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; mikrouzņēmumu nodokļa daļas. 82 % no iekasētas nodokļu summas tiek ieskaitītas uz pašvaldības budžetu, 18 % - uz valsts budžetu. Nodokļa summas, no kurām, tiek ieskaitītas maksātāja deklarētās dzīvesvietas pašvaldības budžetā un valsts pamatbudžetā atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sadalījumam. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa