Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Preču un pakalpojumu Imports

Citās valstīs saražotu preču ievešanu savā valstī un to pārdošanu vietējiem patērētājiem (vietējā tirgū). Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Latvijas Bankas mājas lapa