Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Kapitāls un rezerves

Latvijas komercbanku pašu kapitāla summa

Datu avots : Komercbanku asociācijas mājas lapa