Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Kopējais ārējais parāds

Latvijas valsts kopējais publiskā un privātā sektora ārējais parāds

Datu avots : CIP Pasaules faktu grāmatu un Latvijas Banka