Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Latvijas Banka zelta un valūtas rezervju apjoms

Latu ārējās rezerves – ārvalstu valūtas un zeltu, kas nodrošina Latvijas lata stabilitāti.

Datu avots : Latvijas Bankas mājas lapa