Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Maksājuma bilancē tekošais konts

Starpība starp + pakalpojumu eksports + saņemtie procenti, dividendes un peļņa + vienpusējie ieņēmumi - pakalpojumu imports - samaksātie procenti, dividendes, peļņa - vienpusējie maksājumi uz ārzemēm. Tekošā konta pārpalikums nozīmē to, ka valsts kopumā ir palielinājusi savu prasību lielumu pret pārējo pasauli. Savukārt tekošā konta deficīts nozīmē, ka valsts ir samazinājusi savas neto prasības pret pārējo pasauli.Tekošais konts ir ļoti nozīmīgs pārskats, jo tas ātri signalizē par izmaiņām citos ekonomiskajos rādītājos, piem., reālajos valūtu kursos, inflācija, dotās valsts un ārvalsts ekonomikas attīstībā utt. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Latvijas Bankas mājas lapa