Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Pievienotās vērtības nodoklis

PVN ir patēriņa nodoklis, kuru piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ar nodokli apliek preces un pakalpojumus, kas tiek pirkti un pārdoti izmantošanai vai patēriņam Eiropas Savienības teritorijā. Ar nodokli tādā pašā veidā tiek aplikts arī preču un pakalpojumu imports no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. Pretēji tam, preču un pakalpojumu eksports no nodokļa ir atbrīvots. Latvijā tiek piemērota pievienotās vērtības nodokļa pamatlikme 21% apmērā no preču vai pakalpojumu vērtības. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa