Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Pamatbudžeta Izdevumi

visi maksājumi no budžeta, izņemot maksājumus parādu pamatsummas atmaksai un maksājumus, kas tiek veikti saskaņā ar tiem finanšu darījumiem, kurus uzskaita atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai finansēšanas klasifikācijai. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa