Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Refinansēšanas likme

procentu likme, kuru centrālā banka izmanto, piešķirot kredītus komercbankām refinansēšanas kārtībā. Refinansēšanas likme ir naudas/kredītu regulēšanas instruments, ar kura palīdzību centrālā banka iedarbojas uz starpbanku tirgus likmēm, kā arī uz kredītu un depozītu likmēm, kuras juridiskām un fiziskām personām piedāvā kredītu organizācijas.

Datu avots : Latvijas Bankas mājas lapa un ECB