Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Saņemtie Noguldījumi

Latvijas komercbanku saņemtu noguldījumu summa

Datu avots : Komercbanku asociācijas mājas lapa