Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Skaidrā nauda apgrozībā

Latvijas Ārvalstu tiešo investīciju kopsumma

Datu avots : Latvijas Bankas mājas lapa