Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Speciālā budžeta Ieņēmumi

Lielāko daļu veido Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa