Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Speciālā budžeta Izdevumi

Lielāko daļu veido Sociālie pabalsti. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa