Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

UIN ir nodoklis, ar ko apliek saimnieciskās darbības veicēji. Nodoklis ir 15 procenti no apliekamā ienākuma (peļņas), dividendēm — 10 procenti no dividenžu summas. Rādītāja dati uz doto brīdi par viena gada periodu

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa