Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Latvijas Valsts iekšējais parāds

Saistības, kas veidojas no emitētām iekšējām obligācijām.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa