Latvijas Parāds un Makroekonomiskie rādītāji

Latvijas Valsts parāds

Latvijas centrālās valdības ietver valsts struktūru un valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (t.i., valsts speciālā budžeta) uzņemtās un neatmaksātās parāda saistības. Valsts speciālā budžeta aizņēmumi no valsts pamatbudžeta tiek konsolidēti vispārējās valdības sektora ietvaros, izslēdzot tos gan no centrālās valdības parāda, gan no vispārējās valdības parāda kopējā apjoma.

Datu avots : Valsts Kases mājas lapa un National Debt Clocks.